ZŠ Tachov, Kostelní - Školská rada

Archiv  

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
   

Kvalita ovzduší  

   


   

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Kostelní dne 23.9.2021

Přítomni: J.Straka, I.Bartušková, V.Smihrodský, J.Holmanová,

              J.Šlachtová, M.Troblová, host D.Fecková

Program: 

             1) Připravenost školy na školní rok 2020/2021

             2) Pedagogický sbor - změny

             3) Schválení výroční zprávy školy za rok 2019/2020

             4) Preventivní opatření školy proti koronaviru

             5) Prohlídka nových tříd v půdní vestavbě

Zapsala: M.Troblová

 

              

 

Členové

Za zřizovatele:

  • Jan Straka
  • Ivana Bartušková

Za rodiče:

  • Václav Smihrodský
  • Jana Holmanová

Zaměstnanci školy:

  • Mgr. Jitka Šlachtová
  • Mgr. Marie Troblová

 

1)  Připravenost školy na školní rok 2018 / 2019 ( úpravy ve škole během prázdnin ).

2)  Schválení výroční zprávy za období 2017 / 2018.

3)  Schválení školního řádu ( domácí úkoly mohou být součástí klasifikace ).

4)  Různé.

 

                              Zapsala Marie Troblová

        Dne 10.10. se ve složení Ing. Heřman, pí Bartušková, pí Sieberová, Ing. Kubín a pí Troblová

sešla Školská rada.

Školská rada schválila výroční zprávu za období 2016 / 2017 a seznámila se s plánem práce na škol.

rok 2017 / 2018.

Školská rada dne 14.9.2017

Program

1) Připravenost školy na školní rok 2017/2018 (úpravy ve škole, personální změny).

2) Změny v ŠVP byly schváleny Školskou radou.

3) Změny ve školním řádu schváleny Školskou radou.

4) Různé.

Školská rada dne 27.9.20016

Přítomni: Ing.F.Heřman, pí I.Bartušková, Ing.P.Kubín, pí S.Sieberová, Mgr.M.Troblová, Mgr.J.Šlachtová

 

Školská rada projednala:

  • Připravenost školy na školní rok 2016/2017 - personální změny, úpravy ve škole (nové záchody, nová  podlaha v přízemí školy...)
  • Školská rada bere na vědomí změny ŠVP platné od 1.9.2016
  • Školská rada schválila výroční zprávu za rok 2015/2016
  • Školská rada schválila školní řád, který byl projednán na pedag.radě dne 1.9.2016

Program:

1) Ředitel Mgr. Jan Kubát – úvodní slovo

2) Připravenost školy na školní rok 2015/2016

3) Vnitřní řád družiny a ŠVP pro zájmové vzdělávání na školní rok 2015/2016

4) Schválení výroční zprávy za rok 2014/2015

5) Změny v ŠVP – anglický jazyk od 2. ročníku

6) Plán práce školy

7) Různé

Dne: 9. dubna 2015

Přítomni: p. Ing. Heřman, p. Ing. Kubín, pí Sieberová, p. Bartušková, pí Mgr. Šlachtová, pí Mgr. Troblová

Program:

Koncepční záměry rozvoje školy na další období.

Seznámení členů rady se současnou situací školy:

- Certifikace "Rodiče vítáni" (služba rodičům) - obnovuje se každý rok, jsou dána přesná kritéria.

- Personální změny ve škole.

- Zabezpečení školy - čtyři videotelefony, posílené dohledy nad žáky, hlavní vchod uzamčen.

- Oslavy výročí 70.let české školy.

- Prezentace školy - reklamní plocha v novinách, sportovní akce, výtvarná činnost.

 

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení