ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

M - Souhrnné opakování - uč. str. 22 - 24,

      PS - str. 10 - 12.

      G - uč. str. 112 - 113,

      PS - str. 38 - 40.

Vl - Vznik Rakouska - Uherska a život

      jeho obyvatel. Uč. str. 61 - 62.

      Učit se! Opakovat přes prázdniny-

      uč. str. 51 - 62!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  -  Velká násobilka - velký problém,

        děti musí hbitě počítat

       pamětné +- do 100 a přes 100 - taky

       velký problém. Nutno doma cvičit

       hbité počítání.

       Převody jenotek, zlomky -

       str. 18 - 22, PS - str. 9 - 11

       G - str. 111,112 + PS - str. 37 - 39

 

Vl  - Hospodářský rozvoj českých zemí

      str. 58 - 60, PS - str. 37 - 39.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M   - Uč. str. 14 - 20, převody jednotek

        délky, hmotnosti, objemu, času.

        G - uč. 111 - 112.

VL - Česká kultura a společnost v druhé

      polovině 19. stol.

      Otázky str. 57/1,2,3,4.

      PS - str. 35 - 38.

      Zajímavosti o významných osobách

      str. 51 - 57.

       

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Velká násobilka, zaokrouhlování,

      převod jednotek, písemné násobení

      a dělení. PS - do str. 10, uč. do str. 20.

      G - graf. součet, rozdíl, násobek úseček,

      osa úsečky, střed úsečky.

      PS do str. 38, uč. do str. 111

      V pondělí přinést dom. úkol - vypočítané

      příklady na folii.

VL - Revoluční rok 1848 - uč. str. 53 - 55.

       Zkouším otázky str. 55 cv. 1,2,3,4,5,6.

       Dom. úkol - PS str. 33 cv. 1.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Opakovat malou a velkou násobilku,

     /16.9 , 90 : 6 .../.Sčítat a odčítat hbitě

     do 100 a přes 100. Písemné sčítání a

     odčítání, písemné násobení a písemné

     dělení / např. 1 892 : 5.../ Uč do str.

     18. G - uč. str.110 - 112.

VL - Národní obrození - opakování - učit

       str. 51 - 52 - otázky str. 53/1,2,3,4,

       5,6./zkouším/

       Nová látka - revoluční rok 1848 -

       str.53 - 55. Otázky na str. 55

       budu zkoušet až příští týden.

      

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Opakovat malou a velkou násobilku,

     sčítání a odčítání do tisice, písemné násobení

     a dělení, slovní úlohy. Uč. str. 8 - 12,

     PS - str. 6 - 8.

     G - uč. str. 110 - 111, PS - str. 35 - 38.

 

Vl - Opakování ze 4. roč. Národní obrození

     uč. str. 51 - 53, PS - str. 32, 33.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Od 20.6. vyučování do 11,40 hod.
21 .6. - školní sportovní olympiáda,
sraz v 8, 00 h na stadiónu / pití, svačina,
sportovní oblečení a obuv, kšiltovka,
krém na opalování – pořádně se namazat,
kapesné – bufet bude otevřený, pláštěnka/.
Konec – kolem 11,30 hod.
Od pondělí 24.6. vyučování do 11,40 h.
26.6. - sportovní oblečení - ,,Sportmánie“
na stadiónu.
V pátek 28.6. vyučování do 8, 45 hod.
S sebou desky na vysvědčení.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ, ČT, M

- opakování  a procvičování učiva

Učebnice ke konci roku budeme odevzdávat

- vyčistit, vygumovat slepit izolepou, vyžehlit

rohy učebnic ! ! ! 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na horniny a nerosty
  • užitek rostlin a zvířat
  • léto v přírodě
  • ochrana přírody
  • životní podmínky člověka
  • ochrana zdraví
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení