Zájmová činnost

DDM „Mraveniště“ nabízí širokou škálu zájmové činnosti, kterou mohou naši žáci využít.
U nás ve škole pod vedením našich učitelů jsou realizovány tyto kroužky:

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V AKTUÁLNÍM ŠKOLNÍM ROCE
název kroužku pro koho den čas kroužek vede
ANGLIČTINA 1 1. ročník úterý 11:45 – 12:45 h.    p. uč. Líbenková
DRAMATICKÝ KROUŽEK „Všetečka“ 2. – 3. ročník středa 12:45 – 13:45 h.    p. uč. Srkalová
SPORTOVNÍ HRY 1. – 3. ročník čtvrtek 14:00 – 15:00 h.    p. uč. Líbenková
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
1. – 5. ročník pátek 13:40 – 14:40 h.    p. uč. Hradilová

 

Poplatek za každý kroužek činí 100,– za pololetí.

Do kroužku „ANGLIČTINA“ je přihlášeno 12 žáčků – prvňáčků. Formou zábavného učení si osvojují základy angličtiny.

Kroužek „VŠETEČKA“ je kroužkem dramatickým. Náplní jsou dramaticko – pohybové a výtvarné aktivity. Žáci se zde učí komunikaci pomocí her. Další činností je dramatizace pohádky, se kterou se žáci zúčastní příležitostných kulturních akcí.

Do kroužku „SPORTOVNÍ HRY“ je zaregistrováno 25 žáků. Náplní kroužku je všestranný rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení doplňují pohybové a sportovní hry.

Kroužek „ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA“ rozvíjí u dětí všestrannou tělesnou zdatnost a obratnost. Formou průpravných, kondičních a koordinačních cvičení děti rozvíjejí celkovou fyzickou kondici a nacvičují základní atletické dovednosti.

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě