Zápis žáků do 1. třídy

na školní rok 2024/2025

se uskutečnil dne 12. 4. 2024 v přístavbě školy ZŠ v Kostelní ulici.

Zápis stále probíhá online (viz níže).

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, které v loňském roce dostaly odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí je třeba zaregistrovat pomocí aplikace

Aplikace bude přístupná od 1. 4. do 30. 4. 2024.

Odkaz na stažení předvyplněné přihlášky Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky a další instrukce Vám dorazí na e-mail po kompletní registraci (zpravidla do 5-10 minut). Přihlášku je možné po stažení doplnit na PC, nebo vytisknout a doplnit ručně.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit do školy nejpozději do 30. 4. 2024.

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít jednu 1. třídu (30 žáků). Třídní učitelkou bude Mgr. Jarmila Kočandrlová.

Další informace naleznete v sekci Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly na webu školy a na vstupních dveřích nejpozději 17. 5. 2024.

(níže uvedené informace se týkají již proběhnuvšího prezenčního zápisu)

Na prezenční zápis s sebou přineste

 • občanský průkaz zákonného zástupce (v případě, že nejste občan České republiky také pas, vízum, strpění, doklad o povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou podepsanou žádost o přijetí
 • případně žádost o odklad povinné školní docházky (pokud o něj žádá)

V případě doprovodu jiného rodinného příslušníka je třeba mít s sebou plnou moc opatřenou ověřenými podpisy obou rodičů.

Během zápisu dále zákonný zástupce

 • doplní osobní údaje nutné pro zapsání žáka do školní matriky
 • vyplní souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
 • získá veškeré další informace týkající se výuky a dalších záležitostí týkajících se odkladu povinné školní docházky, vyrovnání nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, rozsahu
  a nabídky individuální pomoci, podpůrných opatření, individuálního vzdělávání atd.

A co čeká Vaše děti?

 • Přivedete-li s sebou budoucího prvňáčka, může se zúčastnit neformáního pohovoru
  s učitelkou z 1. stupně, v němž se zaměříme na motivování dítěte pro školní docházku
  a představení školy jako prostředí, které bude příjemné a bezpečné
 • tímto bude orientačně posouzena jeho školní zralosti (jde o neformální rozhovor, nikoliv
  o diagnostické testování dítěte)
 • zákonný zástupce dítěte je přítomen po celou dobu zápisu
 • absolvování této části zápisu není podmínkou přijetí k povinné školní docházce

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě