Školská rada

Usnesením Rady Města Tachova č. 1904,1905,1906 ze dne 21. 3. 2005 byly zřízeny šestičlenné školské rady při základních školách zřizovaných městem Tachov. Dnem 1. 9. 2020 začalo páté volební období.

Na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 byli jmenováni

za zřizovatele:

  • Ivana Bartušková
  • Mgr. Jan Straka

zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Václav Smihrodský
  • Magdalena Cvrčková

zástupci pedagogů:

  • Mgr. Lenka Srkalová
  • Mgr. Jitka Šlachtová

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě