Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace,
347 01 Tachov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Tachov

3. Organizační struktura

Základní škola

Školní družina (2 oddělení)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Tachov, příspěvková organizace
Kostelní 583
347 01 Tachov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Tachov, příspěvková organizace
Kostelní 583
347 01 Tachov

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec.

Pondělí – Pátek
7:30 – 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

373 036 101 – ředitel
605 249 045 – ředitel mobil
373 036 102 – zástupce ředitele
730 158 833 – kancelář mobil

4.6 Adresa internetové stránky

www.zskostel.cz

4.7 Adresa e-podatelny

kancelar@zskostel.cz

4.8 RED IZO

600073921

4.9 Datová schránka

sk4ms3j

5. Případné platby lze poukázat

78-4234520277/0100

6. IČ

75006839

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán
Školní vzdělávací plán školní družiny
Další dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

Školní družina
Zápis
Žák a škola

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě