Ztracené dítě

Linka 116 000

Vyřizuje: Lucie Hermánková, vedoucí Linky Ztracené dítě 116 000, lucie.hermankova@ztracenedite.cz, +420 608 216 723, ZTRACENÉ DÍTĚ, o. s., www.ztracenedite.cz, fb: Ztracené dítě

Představujeme vám novou, v ČR unikátní službu, která pomáhá dospělým děti chránit a jednat v jejich zájmu. Jde o telefonickou krizovou pomoc, která je dostupná nepřetržitě a zdarma (žádné poplatky pro volající). Oslovujeme Vás jako spolupracující pedagogy a školy s nabídkou využití našich služeb a prosíme vás, abyste informaci o lince 116 000 předali svým kolegům, rodičům a dětem.

Linka Ztracené dítě 116 000.
Non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké.
Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Linka 116 000 je určena pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.

Ačkoli jsme zaměřeni zejména na pomoc v problematice ztracených a pohřešovaných dětí (útěky, únosy, včetně rodičovských únosů), dětí sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných, naším cílem je široké preventivní působení. Vy, pedagogové, se v rámci své práce s dětmi přímo setkáváte s konkrétními situacemi ohrožených dětí. Pokud zachytíte signály ohrožení, či máte podezření, obraťte se kdykoli a zdarma na linku 116 000. Využijte možnost anonymně konzultovat situaci s nezávislým odborníkem, využijte nabídky poradenství, podpory, strategií řešení situace. Nabízíme reálnou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte, propojení se systémem dostupných služeb, zajištění intervencí na úřadech a institucích, zprostředkování sociálně právní pomoci v zájmu dítěte.

Obracejte se na nás jak v případech, kdy je ohrožení akutní (např. ubližování, zastrašování, zneužívání, sebepoškozování, útěk nebo únos dítěte), tak v situaci, kdy existuje riziko ohrožení a nebezpečí dítěti či rodině teprve hrozí (nespolupracující rodina, neshody a konflikty v rodině, rozpad rodiny, spory o děti). Nabídněte volání na linku 116 000 rodičům, příbuzným i dětem.

Linka 116 000 v ČR je součástí celoevropské sítě linek 116 000, je provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s mezinárodním prvkem (např. únos dítěte do zahraničí). Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby a disponujeme pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.

Více informací naleznete na www.ztracenedite.cz. Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy (ohledně služby či možností spolupráce) na bezplatné lince 116 000.

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě