Pasování na čtenáře

19. 06. 2023 | 2022-2023, Kulturní akce

V tachovské knihovně naši prvňáčci složili slavnostní slib a byli pasováni na čtenáře. Zavázali se, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a  statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno.

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě